☎ Bizi Arayın

Hizmet ve Kullanım Şartları

Küçükbakkalköy Mahallesi, Sonay Sokak, No: 6, Kat: 4, 34750, Ataşehir, İstanbul adresinde mukim KUTBU YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (kısaca KUTBU olarak anılacaktır)’ ne ait www.kutbu.com adı ile hizmet veren web sitesinin, ziyaretçileri ve üyeleri tarafından kullanımına ilişkin şartlar bu metin ile düzenlenmektedir.

Bu metin KUTBU tarafından uygun görüldükçe değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, ekleme veya çıkartma yapılabilir. Ziyaretçi veya üyelere bu konuda herhangi bir tebligat yapılması gerekmez ve kutbu.com web sitesini kullanan herkes bu metindeki şart ve kuralları kabul etmiş sayılır. Bu metinin en son haline bu sayfadan ulaşılabilir. Bu adreste yapılan yayın tüm ziyaretçi, üye veya herhangi bir şekilde kutbu.com sitesi ile ilişkisi olan kişiler tarafından tebligat olarak kabul edilir. Başka bir şekilde Kullanım Şartlarını elde etmiş olan ziyaretçi, üye veya üçüncü kişiler, bu bilgilerin doğruluğunu belirtilen adres üzerinden kontrol etmekle sorumludur. Bu adres dışında yayınlanmış veya bir şekilde ulaşılmış bilgiler KUTBU‘yu bağlamaz, bu sebeple oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz ve kutbu.com adresindeki hizmet, servis ve benzeri imkanlardan ücretli veya ücretsiz faydalanan ziyaretçi, üye veya üçüncü kişiler, Kullanım Şartları metninin en son halini bu sayfadan takip etmek durumundadırlar.

KUTBU, ziyaretçilerin, üyelerinin veya üçüncü kişilerin kutbu.com sitesindeki hizmetleri veya ürünleri kullanarak yayınladıkları veya gönderdikleri bilgilerin, verilerin içeriklerini kontrol etmemektedir. Herhangi bir sebeple kontrol ederek sansürleme yapmamaktadır. Bu sebeple tüm üye ve ziyaretçiler kutbu.com sitesindeki hizmet veya ürünleri ile yaptıkları aktivitelerden yasal olarak birebir ve tek taraflı olarak sorumludurlar.

KUTBU, kutbu.com sitesi üzerinde ücretli veya ücretsiz hizmet ve ürünler pazarlamaktadır. Bu ürünlerin ücretli iken ücretsiz, ücretsiz iken ücretli hale getirilmesine karar verip, tamamen kendi isteği doğrultusunda değişiklik yapabilir. Varolan fiyat planlarında değişiklik yaparak, ücretlerde artış veya azaltışa gidebilir, dönemsel olarak farklı kampanyalar yaparak fiyatları istediği şekilde değiştirebilir. Hizmet tanımları ile ilgili değişiklik hakkı her zaman saklı olup, bunu ilgili servislerin kullanım sözleşmelerinde değişiklik yaparak sitesinde yayınlayabilir. Herhangi bir hizmeti süresiz olarak satıştan kaldırabilir veya herhangi bir hizmeti satışa tekrar sunabilir.

KUTBU, kutbu.com sitesine üye olurken vermiş olduğunuz özel veya tüzel kişilik bilgilerinizin doğru olduğunu, iletişim amaçlı vermiş olduğunuz bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Sitemizden alacağınız hizmet veya ürünlerin, bu bilgilerin kontrol edilmesini gerektirdiği durumlarda KUTBU‘nun üye ile temas etme hakkı vardır ve üyeye bu bilgilerin yanlış olması veya başka bir sebeple ulaşılamaması durumunda, süreli veya süresiz olarak üye hizmetlerini başlatmama, askıya alma veya durdurma hakkına sahiptir.

KUTBU, aşağıda listelediği eylemlerin üyeler tarafından yapılmasını kesinlikle yasaklar ve bu durumlarda üyenin süreli veya süresiz olarak hizmetlerini başlatmama, askıya alma, silme veya durdurma hakkına sahiptir.

İSTENMEYEN E-POSTA (SPAM) GÖNDERİMİ
İstenmeyen e-postalar, alıcısı tarafından kendisine gönderilmesine izin verilmemiş, ticaret veya tanıtım amaçlı toplu olarak gönderilen mesajlar olarak tanımlanabilir. İstenmeyen e-postaların kutbu.com üzerinde verilen herhangi bir hizmet türü ile gönderilmesi, kutbu.com‘dan alınan bir hizmetin üzerinde yapılması gerekli spam gönderimini engelleyici ayarların yanlış, eksik veya hiç yapılmaması sebebi ile spam gönderilmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

YASAL OLMAYAN YAYIN
Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markalar, Patent hakları, kişisel hayata ve haklara tecavüz ve diğer ilgili yasa ve sair mevzuat hükümlerini ihlal edecek tüm aktiviteler yasaklanmıştır. Buna rağmen üye, yasaları ihlal edecek şekilde toplu e-posta gönderimi, web sayfası yayınlama veya benzeri bir aktiviteyi gerçekleştirmesi durumunda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

GENEL AHLAK VE GÖRGÜ KURALLARINA AYKIRI YAYIN
Türk toplumu tarafından kabul görmüş yazılı veya yazılı olmayan ahlak ve görgü kurallarına aykırı, kişisel hayata ve haklara tecavüz anlamına gelebilecek tüm aktiviteler yasaklanmıştır.

SALDIRI VE KÖTÜ AMAÇLI KULLANIM
KUTBU servislerinden faydalanarak, üçüncü kişilerin internet üzerinde veya farklı noktalardaki haklarına saldırı yapılması yasaktır. Üçüncü kişilerin internet üzerinde yaptıkları yayınları, verdikleri servisleri veya ürettikleri hizmetleri kesmeye veya yavaşlatmaya yönelik tüm kullanım tipleri tamamen yasaklanmıştır. -Hack- olarak nitelendirilebilecek ve üçüncü kişilerin veya kutbu.com sistemlerinde bulunan servis, hizmet, yayın gibi internet aktivitelerini bozma ya da yavaşlatma amaçlı kullanılabilecek tüm eylemlerin yapılması yasaktır. Ayrıca bu gibi eylemlerin yapılmasına yardımcı olabilecek dosya, bilgi dökümanları ve benzeri yardım edici verilerin üyelerin hizmet aldıkları ortamlarda bulundurması, indirilmesini sağlaması veya bir şekilde kullanımı sağlaması yasaklanmıştır.

DİĞER YASA DIŞI EYLEMLER
Kullanım şartlarında herhangi bir şekilde belirtilmemiş olsa da varolan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve anayasasına karşı olacak ve suç teşkil edecek tüm eylemler yasaklanmıştır. Buna rağmen üye, yasaları ihlal edecek şekilde toplu e-posta gönderimi, web sayfası yayınlama veya benzeri bir eylemi gerçekleştirmesi durumunda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

KUTBU VE KUTBU.COM SİSTEMİNE ZARAR VEREBİLECEK EYLEMLER
Üyenin herhangi bir şekilde KUTBU tüzel kişiliğine veya kutbu.com sistemine maddi veya manevi zarar verecek tüm eylemleri gerçekleştirmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

KUTBU, kutbu.com üzerinde yayınlanan veya mesaj olarak alınıp verilen tüm dijital ortam verilerinin, güvenliğine ve bütünlüğüne azami miktarda önem vererek, üyelerinin istediği gibi bu verileri almasına ve vermesine uygun ortamı hazırlamaya çalışmaktadır. KUTBU, buna rağmen internet ortamının tek bir kurum tarafından yönetilememesi, üyelik bilgilerinin bir sebeple üçüncü bir kişiye geçmesi veya burada belirtilmeyen herhangi bir sebepten dolayı iletilen bilgilerin bozuk ya da eksik olması durumundan, herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca üyelere ait bilgilerin KUTBU tarafından aksi belirtilmediği sürece, yedeklenmesi, zaman zaman farklı yerlere kayıt altına alınması kesinlikle üye sorumluluğundadır.

KUTBU, kutbu.com servislerini verirken bir veya birden fazla Servis Sağlayıcı, Telekom altyapısı sağlayıcı ile çalışabilmektedir. Türk Telekom ve bu gibi servis sağlayıcılar ile KUTBU‘nun yapmış olduğu sözleşmeler, KUTBU‘nun almış olduğu iletişim veya benzeri hizmetlerin üyelere ve üçüncü şahıslara satışı ile ilgili kurallar ve şartlar içermektedir. Üyeler bu sözleşmelerde belirtilmiş, hizmetlerin üçüncü şahıslara satış konusundaki tüm şart, kural ve kısıtlamalara sözleşmelerde belirtilmiş olduğu şekilde tabidirler.

KUTBU, kutbu.com üzerinde pazarlamakta olduğu ücretli veya ücretsiz hizmetlerle ilgili özellikleri, bu ürünlerle ilgili sayfalarda yazılı olarak beyan etmektedir. Ayrıca www.kutbu.com internet adresinde Destek başlığı altında en açık şekilde ürün detaylarını anlatmaktadır. Üyeler bu bilgilerin dışında kalan ek özelliklerle hizmet almak veya bu hizmetleri alamamaktan dolayı herhangi bir talepte bulunamazlar. Bu eksikliklerden dolayı KUTBU‘dan herhangi bir iptal talebi, iskonto veya tazminat talebinde bulunamazlar.

Burada anlatılan servis şartlarının ihlalinden dolayı KUTBU‘nun yapacağı eylemler veya alacağı tedbirler ile ilgili üyeler herhangi bir hak iddia talep edemez veya tazminat talebinde bulunamazlar.

KUTBU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

SİTE ZİYARETÇİSİ BİLGİLENDİRME/AYDINLATMA METNİ

KUTBU olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. KUTBU olarak, kişisel verilere yönelik tüm işlemleri 6698 sayılı kanuna uyumlu olarak yapmaktayız.

Değerli site ziyaretçisi, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatmak/bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi

 İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre hazırlanmış olup, KUTBU’nun sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi, veri işleme amaçlarını belirlemesi, veri işleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sebebiyle veri sorumlusudur. KUTBU tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.

Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesine göre, veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri, veri işleme ile ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (veri sahibinin) ve veri sorumlusunun hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

Veri Sorumlusunun

Adı/Soyadı / Unvanı   : KUTBU

Vergi Numarası          : 9320305760

Vergi Dairesi               : Mecidiyeköy Vergi Dairesi

Posta Adresi               : Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi No:74/D İç Kapı No: 10, 34394 Şişli/İstanbul

Telefon                        : +90 212 951 02 72

E-posta                        : merhaba@kutbu.com

İnternet Adresi            : www.kutbu.com

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler

 Site ziyaretçisine yönelik, müşterilimiz de dahil olmak üzere Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnternet Sitesinin Güvenliğinin Sağlanması, İleride Çıkabilecek Uyuşmazlıkların Giderilmesi, Sorunların Tespiti Ve Çözümlenmesi, ve ilgili diğer mevzuatlarının yerine getirilmesi amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

Site ziyaretçisine yönelik işlenen veriler ise aşağıda yer alan kişisel verilerdir.

  • İşlem Güvenliği Bilgisi

Belirtilen veri kategorilerinde hangi verilerin bulunduğu ise veri sorumlusu olarak düzenlediğimiz veri haritasında ayrıntılı olarak bulunmaktadır.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Site ziyaretçisine yönelik olarak kişisel veriler,

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Ayrıca ilgili kişi (veri sahibi) tarafından alenileştirilen kişisel veriler ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi

 Değerli site ziyaretçisi; kişisel verileriniz, elektronik ortamda işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda otomatik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

 Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

İşlenen kişisel verileriniz; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ya da idari makamlara, KUTBU’nun tedarikçilerine ve hizmet aldığı firmalara mevzuatlarda öngörülen amaç̧ ve sınırlamalar dahilinde ve 6698 sayılı yasanın 8. ve 9. maddelerinde yer alan yükümlülükler kapsamında paylaşılabilir.

 Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri

 Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kişisel Verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel Veriler ‘in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi alınmaktadır. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknoloji standartları kullanmaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet sitesine ve veri işleme sistemlerimize yönelik yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler ’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği üzere, açık rıza alınmasa dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

  • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması.
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri

 Veri sahibi 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde yazılı haklara sahiptir.

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Talep ve Başvuru

Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak veri sorumlusu olarak KUTBU’ya gönderebilirsiniz.

  • Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi No:74/D İç Kapı No: 10, 34394 Şişli/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile talebinizi içeren ıslak imzalı dilekçe ile yazılı olarak iletebilirsiniz.
  • merhaba@kutbu.com adresine şahsınıza ait mail adresi üzerinden kimliğinizi tespit edici belgeler ile talebinizi iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

İşbu metin www.kutbu.com adresinde yayınlanmakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.

YUKARI