☎ Bizi Arayın

Gizlilik Politikası

Genel notlar

Son güncelleme: 06 Kasım 2019

Temel düşünce: Kişisel verilerinizin hiçbirini paylaşmayız veya satmayız. Kullanıcıların gizliliği için savaşanlardan biri olduğumuzu söylemekten gurur duyuyoruz ve bu ilkeye ve olabildiğince şeffaf olmaya son derece kararlıyız.

Biz Kimiz

KUTBU (“Biz”, “Bizim” veya “Biz”) Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Politikasına ve geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak toplar ve işler. Bu Politika size haklarınız ve yükümlülüklerimizle ilgili gerekli bilgileri sağlar ve kişisel verilerinizi nasıl, neden ve ne zaman işlediğimizi açıklar. Genel prensibimiz, yalnızca size ürün ve hizmetlerimizin tam işlevselliğini sağlamak için gerekli olan bilgileri toplamaktır.

KUTBU, İstanbul, Türkiye’de kayıtlı bir şirkettir, kayıtlı ofisi Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi No:74/D İç Kapı No: 10, 34394 Şişli/İstanbul adresindedir ve verilerinizi işlerken veri denetleyicisi olarak hareket eder.

“Kişisel Bilgiler” Olarak Ne Düşünüyoruz

Kişisel verileri şu şekilde tanımlayan Türkiye’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (“GDPR”) takip ediyoruz : “… tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (‘veri konusu’) ilişkin herhangi bir bilgi; Tanımlanabilir bir gerçek kişi, özellikle bir ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya fiziksel, fizyolojik, özel bir veya daha fazla faktör gibi bir tanımlayıcıya atıfta bulunularak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen kişidir. o gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği ”. “Kişisel veriler” veya “kişisel bilgiler” terimlerini kullandığımızda, tam olarak bunu kastediyoruz.

Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz

Kişisel Verilerinizi nasıl elde edebileceğimizin birkaç yolu vardır: kutbu.com web sitemizi ve alt alanlarını (“Web Sitesi”) ziyaret ettiğinizde, ürünlerimizi kullandığınızda. Toplanan Kişisel Verilerin tam listesini, kullandığınız ürüne ayrılmış bir gizlilik bildirimi sayfasında bulabilirsiniz.

Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz

Topladığımız veriler, KUTBU ürünlerinin, web sitelerinin ve hizmetlerinin tam işlevselliğini sağlamak için çok önemli olandan fazlasını içermez. İzleme amacıyla hiçbir şey toplamıyoruz ve aldığımız bilgileri korumak için gerekli tüm teknik, idari ve fiziksel önlemleri alıyoruz. Web Sitesi ve her bir ayrı KUTBU ürünü için hangi Kişisel Verilerin elde edildiğinin derinlemesine dökümleri, ürünle ilgili ve Web Sitesi ile ilgili özel gizlilik bildirimlerinde mevcuttur.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Gizliliğiniz bizim için en büyük endişe kaynağıdır. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve izniniz olmadıkça veya yasalarca gerekli olmadıkça verilerinizi asla ifşa etmiyoruz, paylaşmıyoruz veya satmıyoruz. Kişisel Verilerinizi toplamanın ve saklamanın tek amacı size ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tam potansiyeliyle sunmaktır. Kişisel Verileri, bu ürünleri ve hizmetleri size sağlamaya devam etmek için gerekli olduğu sürece veya siz bu bilgileri paylaşma izninizi iptal edene kadar saklarız.

Haklarınız

Kişisel Veriler söz konusu olduğunda aşağıdaki haklara sahipsiniz: Hakkınızda tuttuğumuz tüm Kişisel Verileri kutbu.com’daki KUTBU Hesabından yerel bir dosyaya aktarın; Hakkınızda hangi verileri ne kadar süreyle sakladığımız ve bunları doğrudan sizden toplamazsak, kaynak hakkında bilgi isteyin; Sizinle ilgili eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesini isteme. Bunu mümkün olduğunca çabuk yapacağız, geçerli bir neden olmadıkça, bu durumda size haber verilecektir; Tüm Kişisel Verilerinizi silebilme. Bunu istediğiniz zaman KUTBU Hesabı aracılığıyla veya gizlilik@kutbu.com adresine bir istek göndererek yapabilirsiniz. İkinci durumda, talebi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz. Politikamıza veya herhangi bir kısmına katılmıyorsanız, yerel veri koruma yetkilinize şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. 

Koruma Önlemleri

Açılış konuşmamızda belirtildiği gibi, gizliliğiniz bizim için en büyük endişe kaynağıdır. Sizi ve Kişisel Verilerinizi yetkisiz erişim, değişiklik, ifşa veya imhadan korumak için mümkün olan her türlü çabayı gösteriyoruz. Aşağıdaki teknik ve güvenlik önlemlerini uyguluyor ve sürdürüyoruz:

Sistem Erişim Kontrolleri: Kişisel Verilerin izinsiz kullanılmasını önlemek için makul önlemler alıyoruz. Bu kontroller, üstlenilen işlemenin niteliğine bağlı olarak değişecektir ve diğer kontrollerin yanı sıra, şifreler ve / veya iki faktörlü kimlik doğrulama yoluyla kimlik doğrulama, belgelenmiş yetkilendirme süreçleri, dokümante edilmiş değişiklik yönetimi süreçleri ve / veya çeşitli düzeylerde erişimin günlüğe kaydedilmesini içerebilir. 

Veri Erişim Kontrolleri: Kişisel Verilerin yalnızca uygun şekilde yetkilendirilmiş personel tarafından erişilebilir ve yönetilebilir olmasını sağlamak için makul önlemler alıyoruz. Doğrudan veritabanı sorgu erişimi kısıtlanır ve uygulama erişim hakları, bir veri işleme sistemini kullanma hakkına sahip kişilerin yalnızca erişim ayrıcalığına sahip oldukları Kişisel Verilere erişebilmelerini sağlamak için oluşturulur ve uygulanır; ve kişisel veriler, işleme sırasında yetkisiz olarak okunamaz, kopyalanamaz, değiştirilemez veya kaldırılamaz.

İletim Kontrolleri: Kişisel verilerin elektronik iletim sırasında izinsiz olarak okunamayacağı, kopyalanamayacağı, değiştirilemeyeceği veya kaldırılamayacağı için veri aktarım olanakları aracılığıyla kişisel verilerin aktarılmasının hangi kuruluşlara yapılmasının öngörüldüğünü kontrol etmenin ve tespit etmenin mümkün olmasını sağlamak için makul önlemler alıyoruz. veya ulaşım.

Girdi Kontrolleri: Kişisel verilerin veri işleme sistemlerine girilip girilmediğini, değiştirilip değiştirilmediğini veya kaldırıldığını kontrol etmeyi ve belirlemeyi mümkün kılmak için makul önlemler alıyoruz.

Veri Yedekleme: Veritabanlarının yedeklemeleri düzenli olarak yapılır, güvence altına alınır ve kişisel verilerin tarafımızca barındırıldığında kazara imha veya kayba karşı korunmasını sağlamak için şifrelenir.

Mantıksal Ayırma: Kişisel Veriler, farklı amaçlarla toplanan Kişisel Verilerin ayrı olarak işlenebilmesini sağlamak için sistemlerimizde mantıksal olarak ayrıştırılır.

Kişisel Verilerinizi Sağlamamanın Sonuçları

Kişisel Verilerinizi bize vermek zorunda değilsiniz. Ancak, bu bilgiler size hizmetlerimizi sunmamız veya sorularınıza yanıt vermemiz için gerekli olduğundan, hizmetlerimizin bir kısmını veya tamamını bu bilgiler olmadan sunamayacağız.

Yaş Sınırlamaları

Yürürlükteki yasaların yasaklamadığı ölçüde, Hizmetlerimizin, Ürünlerimizin ve Web Sitemizin 16 yaşından küçükler tarafından kullanılmasına izin vermeyiz. 16 yaşından küçük herhangi birinin bize yasa dışı olarak Kişisel Veriler sağladığını öğrenirseniz, lütfen bizimle iletişime geçin ve bu tür bilgileri silmek için gerekli adımları atacağız.

Çerezleri Nasıl Kullanıyoruz

Tanımlama bilgisinin tanımı ve bunları nasıl kullandığımız, Gizlilik Politikamızın özel bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır .

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebiliriz. Kanunlar, düzenlemeler ve endüstri standartları gelişir ve bu da bu değişiklikleri gerekli kılabilir veya işimizde değişiklikler yapabiliriz. Değişiklikleri bu sayfada yayınlayacağız ve bilgi sahibi olmak için Gizlilik Politikamızı gözden geçirmenizi tavsiye edeceğiz. Gizlilik haklarınızı önemli ölçüde değiştiren değişiklikler yaparsak, e-posta yoluyla ek bildirimde bulunacağız. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikleri kabul etmiyorsanız, lütfen bizimle gizlilik@kutbu.com adresinden iletişime geçin.

KUTBU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

SİTE ZİYARETÇİSİ BİLGİLENDİRME/AYDINLATMA METNİ

KUTBU olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. KUTBU olarak, kişisel verilere yönelik tüm işlemleri 6698 sayılı kanuna uyumlu olarak yapmaktayız.

Değerli site ziyaretçisi, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatmak/bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi

 İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre hazırlanmış olup, KUTBU’nun sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi, veri işleme amaçlarını belirlemesi, veri işleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sebebiyle veri sorumlusudur. KUTBU tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.

Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesine göre, veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri, veri işleme ile ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (veri sahibinin) ve veri sorumlusunun hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

Veri Sorumlusunun

Adı/Soyadı / Unvanı   : KUTBU

Vergi Numarası          : 9320305760

Vergi Dairesi               : Mecidiyeköy Vergi Dairesi

Posta Adresi               : Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi No:74/D İç Kapı No: 10, 34394 Şişli/İstanbul

Telefon                        : +90 212 951 02 72

E-posta                        : merhaba@kutbu.com

İnternet Adresi            : www.kutbu.com

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler

 Site ziyaretçisine yönelik, müşterilimiz de dahil olmak üzere Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnternet Sitesinin Güvenliğinin Sağlanması, İleride Çıkabilecek Uyuşmazlıkların Giderilmesi, Sorunların Tespiti Ve Çözümlenmesi, ve ilgili diğer mevzuatlarının yerine getirilmesi amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

Site ziyaretçisine yönelik işlenen veriler ise aşağıda yer alan kişisel verilerdir.

 • İşlem Güvenliği Bilgisi

Belirtilen veri kategorilerinde hangi verilerin bulunduğu ise veri sorumlusu olarak düzenlediğimiz veri haritasında ayrıntılı olarak bulunmaktadır.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Site ziyaretçisine yönelik olarak kişisel veriler,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Ayrıca ilgili kişi (veri sahibi) tarafından alenileştirilen kişisel veriler ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi

 Değerli site ziyaretçisi; kişisel verileriniz, elektronik ortamda işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda otomatik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

 Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

İşlenen kişisel verileriniz; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ya da idari makamlara, KUTBU’nun tedarikçilerine ve hizmet aldığı firmalara mevzuatlarda öngörülen amaç̧ ve sınırlamalar dahilinde ve 6698 sayılı yasanın 8. ve 9. maddelerinde yer alan yükümlülükler kapsamında paylaşılabilir.

 Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri

 Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kişisel Verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel Veriler ‘in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi alınmaktadır. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknoloji standartları kullanmaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet sitesine ve veri işleme sistemlerimize yönelik yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler ’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği üzere, açık rıza alınmasa dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri

 Veri sahibi 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde yazılı haklara sahiptir.

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Talep ve Başvuru

Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak veri sorumlusu olarak KUTBU’ya gönderebilirsiniz.

 • Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi No:74/D İç Kapı No: 10, 34394 Şişli/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile talebinizi içeren ıslak imzalı dilekçe ile yazılı olarak iletebilirsiniz.
 • merhaba@kutbu.com adresine şahsınıza ait mail adresi üzerinden kimliğinizi tespit edici belgeler ile talebinizi iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

İşbu metin www.kutbu.com adresinde yayınlanmakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.

YUKARI