☎ Bizi Arayın

Uluslararası ölçekteki girişimcileri, başarıları başkaları tarafından bilinmeden önce işlerini geliştirmeleri için destekliyoruz.

Web geliştirmeye meraklı ve öğrenci iseniz KUTBU öğrenim süreniz boyunca Çember web hosting paketi ile size ücretsiz destek olmaktadır.

 • 1 Alan Adı
 • 1 Alt Alan Adı
 • 1 Özel E-Posta Hesabı
 • 1 GB Özel E-Posta Kutusu
 • 1 Adet MariaDB Veritabanı
 • PHP 7.4 / 8.0 / 8.1 Desteği
 • 5 GB NVMe Gen 4 SSD Disk
 • 50 GB Aylık Trafik
 • Türkiye Lokasyon
 • 100 Mbps İnternet Bağlantısı
 • Günlük Yedekleme
 • WordPress Yönetim Araç Kiti
 • Let’s Encrypt SSL Sertifikası

Doğrulanabilir geçerli bir öğrenci belgeniz bulunuyor ise Çember web hosting paketine sahip olmak için sağ tarafta bulunan formu doldurmalısınız.

Kayıt işleminiz ile bilgileriniz doğrulandıktan sonra ilgili hizmet aktif edilecek ve kontrol paneli bilgileriniz e-postanız üzerinden size otomatik iletilecektir.

KUTBU ilgili hizmetin onaylanıp/onaylanmayacağı konusunda tek karar mercisidir.

  Sıkça Sorulan Sorular

  Çünkü siz eğitiminize daha iyi odaklanın diye yazılım kariyerinizde bu tip küçük ancak bazen can sıkıcı olabilecek bir hizmeti arama ya da ona ödeme yapma zahmetinden kurtarmak istiyoruz.

  Herhangi bir barındırma servisi sağlayıcısında olduğu gibi KUTBU‘da da tüm haklarınız burada da geçerlidir. Bilgileriniz asla 3. taraflar ile paylaşılmayacak ve barındırılan herhangi bir içeriğinize verinize 3. taraflar erişemeyecektir. Gizliliğinize saygı duyuyoruz.

  Eğitim hayatınız devam ettiği sürece faydalanabilirsiniz. Her yıl bir defa öğrenim belgeniz ile yeniden doğrulama yapmanız hizmetinizin 1 yıl daha aktif kalması için yeterli olacaktır.

  Alan adı sağlayıcınızın size sunduğu kontrol panelinden NS (Name Server) bilgilerinizi aşağıdaki gibi güncellemeniz yeterli olacaktır. Unutmayın KUTBU hızı dışında DNS yapılandırmalarının tam olarak yayılması 48 saati bulabilmektedir. 

  TR.KUTBU.COM

  DE.KUTBU.COM

  US.KUTBU.COM

  Ticari faaliyetlerin kapitalizme tamamen yenik düştüğü şu dönemde sizler eğitiminize odaklanıp ülke geleceğimize katkı sağlar ve diğer iyi insanlar için iyi işler çıkarırsanız bu bizim için en büyük destek olacaktır. Ayrıca ek olarak aşağıdaki destek kodlarından dilediğinizi sitenizin altına ekleyerek daha fazla kullanıcıya erişmemize de destek olabilirsiniz.

  Koyu renkli siteler için

  				
  					<a title="KUTBU" href="https://www.kutbu.com" target="_blank"><img decoding="async" width="24px" height="24px" src="https://cdn.kutbu.com/static/svg/powered-by-munubu-acik.svg" title="KUTBU" alt="KUTBU"/></a> Powered by <a style="color: white;" title="KUTBU" href="https://www.kutbu.com" target="_blank">KUTBU</a>
  				
  			

  Nasıl görünür?

  KUTBU Powered by KUTBU

  Açık renkli siteler için

  				
  					<a title="KUTBU" href="https://www.kutbu.com" target="_blank"><img decoding="async" width="24px" height="24px" src="https://cdn.kutbu.com/static/svg/powered-by-munubu-koyu.svg" title="KUTBU" alt="KUTBU"/></a> Powered by <a style="color: black;” title="KUTBU" href="https://www.kutbu.com" target="_blank">KUTBU</a>
  				
  			

  Nasıl görünür?

  KUTBU Powered by KUTBU

  KUTBU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

  SİTE ZİYARETÇİSİ BİLGİLENDİRME/AYDINLATMA METNİ

  KUTBU olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. KUTBU olarak, kişisel verilere yönelik tüm işlemleri 6698 sayılı kanuna uyumlu olarak yapmaktayız.

  Değerli site ziyaretçisi, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatmak/bilgilendirmek isteriz.

  Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi

   İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre hazırlanmış olup, KUTBU’nun sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi, veri işleme amaçlarını belirlemesi, veri işleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sebebiyle veri sorumlusudur. KUTBU tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.

  Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesine göre, veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri, veri işleme ile ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

  Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (veri sahibinin) ve veri sorumlusunun hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

  Veri Sorumlusunun

  Adı/Soyadı / Unvanı   : KUTBU

  Vergi Numarası          : 9320305760

  Vergi Dairesi               : Mecidiyeköy Vergi Dairesi

  Posta Adresi               : Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi No:74/D İç Kapı No: 10, 34394 Şişli/İstanbul

  Telefon                        : +90 212 951 02 72

  E-posta                        : merhaba@kutbu.com

  İnternet Adresi            : www.kutbu.com

  Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler

   Site ziyaretçisine yönelik, müşterilimiz de dahil olmak üzere Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnternet Sitesinin Güvenliğinin Sağlanması, İleride Çıkabilecek Uyuşmazlıkların Giderilmesi, Sorunların Tespiti Ve Çözümlenmesi, ve ilgili diğer mevzuatlarının yerine getirilmesi amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

  Site ziyaretçisine yönelik işlenen veriler ise aşağıda yer alan kişisel verilerdir.

  • İşlem Güvenliği Bilgisi

  Belirtilen veri kategorilerinde hangi verilerin bulunduğu ise veri sorumlusu olarak düzenlediğimiz veri haritasında ayrıntılı olarak bulunmaktadır.

  Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

  Site ziyaretçisine yönelik olarak kişisel veriler,

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  Ayrıca ilgili kişi (veri sahibi) tarafından alenileştirilen kişisel veriler ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

  İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi

   Değerli site ziyaretçisi; kişisel verileriniz, elektronik ortamda işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda otomatik olarak toplanmaktadır.

  Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

   Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  İşlenen kişisel verileriniz; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ya da idari makamlara, KUTBU’nun tedarikçilerine ve hizmet aldığı firmalara mevzuatlarda öngörülen amaç̧ ve sınırlamalar dahilinde ve 6698 sayılı yasanın 8. ve 9. maddelerinde yer alan yükümlülükler kapsamında paylaşılabilir.

   Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri

   Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

  Kişisel Verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel Veriler ‘in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi alınmaktadır. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknoloji standartları kullanmaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet sitesine ve veri işleme sistemlerimize yönelik yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler ’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

  Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği üzere, açık rıza alınmasa dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

  • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması.
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

  Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri

   Veri sahibi 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde yazılı haklara sahiptir.

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  Talep ve Başvuru

  Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak veri sorumlusu olarak KUTBU’ya gönderebilirsiniz.

  • Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi No:74/D İç Kapı No: 10, 34394 Şişli/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile talebinizi içeren ıslak imzalı dilekçe ile yazılı olarak iletebilirsiniz.
  • merhaba@kutbu.com adresine şahsınıza ait mail adresi üzerinden kimliğinizi tespit edici belgeler ile talebinizi iletebilirsiniz.

  Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

  İşbu metin www.kutbu.com adresinde yayınlanmakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.

  YUKARI